Oz Di Casa Giardino

Oz

Di Casa Giardino

Data di nascita: domenica 29 Maggio, 2011

Età: 11 anni

N° microchip: 380260070060339

N° pedigree: LOI 11/10684

Salute: HD A

Proprietario: Massimiliano Giardino

Allevatore: Massimiliano Giardino

  • condividi su

Working score: n/d

Show score: n/d

Working cert.: n/d